Tam Sayılar

Sayıların önüne koyduğumuz  işaretler sayıların yönlerini belirtir. Bu işaretler “+” ve “-” işaretleridir. Bu yön belirtme durumu bir başlangıç noktasına (referans noktası) göre yapılır. Bu başlangıç noktası olarak “0 (sıfır)” alınır. 

♦♦ Referans noktası olarak aldığımız “0(sıfır)” işareti yoktur.

♦♦ Sayı doğrusunda sıfırın sağında yer alan sayılara Pozitif Tam Sayılar, sıfırın solunda yer alan sayılara da Negatif Tam Sayılar denir.

♦♦ Pozitif tam sayıların önüne “+” işareti, negatif tam sayıların önün de “-” işareti konur. Pozitif tam sayıların önüne “+” işareti koyulmasa da olur fakat negatif tam sayıları yazarken önlerine “-” işareti kesinlikle koyulmalıdır.

♦♦ Pozitif ve negatif tam sayıların”0(sıfır)” ile birleşimi “Tam Sayılar” dediğimiz sayı kümesini oluşturur. 

♦♦ Tam sayılar kümesini “Z” ile gösteririz. 

Z={…,-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …}

♦♦ Pozitif tam sayılar kümesi Z+ ile negatif tam sayılar kümesi de Z ile gösterilir.

Z+={+1, +2, +3, +4, +5, +6, …}

Z={-1, -2, -3, -4, …}

Tam Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimi

Tam sayıları sayı doğrusunda gösterirken “0” ortaya yazılır ve başlangıç noktası kabul edilir.

Günlük hayatta kullandığımız bazı ifadeler negatif ya da pozitif tam sayılarla ifade edilebilir. Tam sayıların ifade ettiği anlam için aşağıdaki tabloyu inceleyelim.

Aşağıdaki tablodan tam sayıların pozitif ve negatif anlamda ifade ettiği karşılıkları inceleyebilirsiniz.

 

Tam Sayıların Karşılaştırılması ve Sıralama

Tam sayıları birbiriyle karşılaştırırken bir takım kurallara dikkat etmeliyiz. Tam sayıları karşılaştırmada en basit yol sayı doğrusunu düşünmektir. Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür, sola doğru gidildikçe sayılar küçülür

Bu temel kural tam sayılarda karşılaştırma yapmamızı sağlar. Bu kural haricinde bazı özel kurallar da vardır. Bunlar:

♦♦ Bütün pozitif tam sayılar, bütün negatif tam sayılardan büyüktür.

♦♦ “0(sıfır)”, bütün negatif tam sayılardan büyüktür. 

♦♦ En büyük negatif tam sayı “-1” dir.

♦♦ En küçük pozitif tam sayı “+1” dir.

ÖRNEK

Aşağıdaki tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

-5, +5, 0 , -2 , 3

Çözüm

Sayı doğrusu üzerinde düşünerek bu sayıları sıralayabiliriz.

Buna göre küçükten büyüğe doğru -5<-2<0<3<5 olur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*