Tag Archives: bir doğal sayının karesi

Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü

Aslında daha üst sınıflarda üslü sayılar olarak adlandırılan ve ayrıntılı özellikleri verilen konuya giriş seviyesinde bilgiler verilip sonraki adımlara hazırlık yapılacaktır. Konuda özellikle bir sayının karesi, küpü ve tekrarlı yazım gösterimi anlatılacaktır. Bu anlatılanlar ileriki sınıf seviyelerine hazırlık niteliğinde olup sadece konuya temel teşkil etmesi bakımından kısa olacaktır.