Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel ifade, içinde en az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere denir. Aşağıdaki ifadelerin her biri birer cebirsel ifadedir. x, y+3, c-5, 3m+6, ♦ Cebirsel ifadelerde kullanılan harflere de bilinmeyen veya değişken denir. Bu değişkenler sayıları temsil ederler. ♦ Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına terim, terimlerdeki sayısal… Devamını Oku »

Ali Kuşçu Kimdir

Astronom, dilbilimci ve matematikçi Ali Kuşçu 1400’lü yılların başında Semerkand’da (bugün Özbekistan topraklarında) doğmuştur. Fars ya da Türk kökenli olduğu konusunda çeşitli farklı görüşler bulunmaktadır. Babası Timur’un astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğundan soyadı olarak Kuşçu lakabıyla anılır. Tam adı Ala al-Dīn Ali ibn Muhammed al-Qushji‘dir.  Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in rasathanesinde gökbilimci Kadızade Rumi, matematikçi Gıyaseddin Cemşid ve El-Kaşi‘den… Devamını Oku »

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama ve Karşılaştırma

Bu konuda bir kesri onda birler basamağı, yüzde birler basamağı ve binde birler basamağına göre yuvarlamayı ve ondalık gösterimler arasında sıralama ve karşılaştırma yapmayı göstereceğiz.  Ondalık Gösterimleri Yuvarlama ♦Ondalık gösterimlerde yuvarlama yaparken belirli bir basamağa göre yapılır. Yuvarlanması istenen ondalık gösterimin yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 karşılaştırılır. Rakam 5’ten büyük veya 5’e eşitse bir… Devamını Oku »

Henri Poincare Kimdir?

Tam adıyla Jules Henri Poincaré 29 Nisan 1854’da Fransa’da dünyaya gelmiş ünlü matematikçi ve fizikçidir. Çok parlak bir kariyeri olmuş ve hala anlaşılması güç olan ışık, elektrik, ısının iletilmesi, yüzey gerilimi, elektromanyetizma, gök mekaniği, hidrodinamik, termodinamik, olasılık, diferansiyel denklemler, topoloji gibi pek çok alanda eserler vermiş çalışmalar yapmıştır. Poincare Nancy(Nans)’da büyüdü ve Paris’te École Polytechnique‘de 1873’den 1875’e… Devamını Oku »

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Bu konuda aritmetik ortalama ve açıklıktan bahsedeceğiz. Aritmetik ortalama ve açıklık nedir, nasıl hesaplanır. Veri analizi nasıl yapılır bahsederek, aritmetik ortalama ve açıklığın formüllerini vereceğiz. Aritmetik Ortalama Bir veri grubundaki sayıların toplamının, sayıların adedine bölünmesi ile bulunur. Aritmetik ortalama “ortalama” olarak da bilinir. ÖRNEK Bir grup öğrencinin yaşları 10, 12, 12, 14, 15, 17 ve… Devamını Oku »

Augustin Louis Cauchy Kimdir?

1789 yılında Paris’te doğan Fransız matematikçi Cauchy, 19. yüzyılın en önemli matematikçilerindendir. Analiz alanında önemli çalışmaları vardır. Cauchy teoremi adıyla bilinen ünlü teoremini tanımlamış ve ispatlamıştır.  Cauchy kariyerine askeri bir mühendis olarak başlar ve 1810’da Napolyon’un filosu için limanlar ve surlar üzerine çalışmak için Cherbourg’a gider. Buradaki iş yüküne rağmen Lagrange tarafından kendisine gönderilen birkaç problemin çözümü… Devamını Oku »

Bir Tam Sayı ile Bir Rasyonel Sayı Arasındaki İşlemler

Merhabalar. Bu konuda bir tam sayı ile bir kesrin toplamının çeşitli uygulamalarından ve kafa karışıklığına neden olabilecek bazı rasyonel sayı toplamalarına değineceğiz. Tam sayı ile rasyonel sayı arasında toplama, çıkarma işlemleri negatif bir tam sayı ile rasyonel sayının toplamı gibi konuları payda eşitleme yapmadan ipuçlarıyla göstereceğiz. Pozitif Tam Sayı ile Bir Rasyonel Sayının Toplamı ♦… Devamını Oku »

Ünlü Paradokslar

Paradoks, görünüşte doğru bir ifadenin çelişki oluşturması durumudur. Örneğin; “bu yazıyı okumayın” cümlesi sözel bir paradoks ifade eder. Paradokslar yüzyıllar boyunca insanları düşünürmüş, ufkunu açmış ve eğlendirmiştir. Paradoksların tarihi çok eskilere dayanır. Sokrates milattan önce 300’lü yıllarda yaşamış bir filozoftur. Aşağıdaki söz Sokrates’e ait ve aynı zamanda çok da ünlü bir paradoks içerir. “Bildiğim tek… Devamını Oku »

Kümeler

Küme Nedir? Küme kavramı aslında matematikte tanımsız kabul edilen kavramlardan birisidir. Fakat küme kavramını, belirli nesnelerin oluşturduğu topluluk olarak ifade edebiliriz.  Küme kavramının oluşması daha doğrusu bir topluluğun küme belirtmesi bazı özellikleri sağlaması gerekir. Yani her topluluk küme oluşturmaz. 1. Herhangi bir nesnenin topluluğa ait olup olmadığı kesin bilinmelidir. 2. Topluluğu oluşturan nesneler belirgin ve… Devamını Oku »

Kesirlerle Bölme İşlemi

Bu konumuzda kesirlerle çarpma işlemini anlatacağız. Kesirlerle bölme işleminde öncelikle iki kesrin birbirine bölümü, daha sonra da bir doğal sayı ile bir kesrin nasıl bölüneceğini öğreneceğiz. Daha sonrada bazı problemlerde kesirlerle bölme işleminin uygulanışını göstereceğiz.  Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için kesirler ve kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri  konusunu bilmeniz öğrenmeniz açısından kolaylık sağlar. Sözü daha fazla uzatmadan… Devamını Oku »