Ondalık Gösterimleri Yuvarlama ve Karşılaştırma

Bu konuda bir kesri onda birler basamağı, yüzde birler basamağı ve binde birler basamağına göre yuvarlamayı ve ondalık gösterimler arasında sıralama ve karşılaştırma yapmayı göstereceğiz. 

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

♦Ondalık gösterimlerde yuvarlama yaparken belirli bir basamağa göre yapılır. Yuvarlanması istenen ondalık gösterimin yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 karşılaştırılır. Rakam 5’ten büyük veya 5’e eşitse bir önceki basamaktaki rakamın değeri 1 artırılır, eğer 5’ten küçükse rakam aynı kalır. Son basamaktaki rakam atılır.

ÖRNEK

7,83 sayısını onda birler basamağına göre yuvarlayalım

Çözüm

Sonuç olarak 7,83 ≈ 7,8 şeklinde yuvarlanır.

ÖRNEK

3,657 sayısını yüzde birler basamağına göre yuvarlayalım.

Çözüm

3,657 ≈ 3,66 şeklinde yuvarlanır.

ÖRNEK

84,631 ondalık gösterimini birler basamağına göre yuvarlayalım.

Çözüm

84,631 ≈ 85 olarak yuvarlanır.

Ondalık Gösterimleri Sıralama ve Karşılaştırma

♦Ondalık gösterimleri karşılaştırırken önce tam kısmına bakılır. Tam kısmı büyük olan ondalık gösterimler diğerlerinden büyüktür. Eğer karşılaştırılan ondalık gösterimlerin tam kısımları eşitse kesir kısımlarına onda birler, yüzde birler ve binde birler basamaklarından başlanarak karşılaştırma yapılır. Bunlardan büyük olanın bulunduğu ondalık gösterim daha büyüktür.

Ondalık gösterimde kesir kısmının sağına eklenen sıfır sayısı gösterimin değerini değiştirmez.

ÖRNEK

5,96 gösterimi ile 5,960 ondalık gösterimi, 5,9600 gösterimi birbirine eşittir.

5,96 = 5,960 = 5,9600

ÖRNEK

1,52 ve 1,69 ondalık gösterimlerini küçükten büyüğe sıralayalım.

Çözüm

Gösterimlerin tam kısımlarına bakarız. Her ikisinin de 1 olduğundan karşılaştırma yapabilmek için onda birler basamaklarına bakarız. Onda birler basamağı küçük olan gösterim daha küçük olur. 1,52 ‘nin onda birler basamağı 5 ve 1,69’un onda birler basamağı 6 dır. 5<6 olduğundan 1,52 < 1,69 yazılır.

ÖRNEK

Aşağıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe sıralayalım.

a: 0,61
b: 0,16
c: 0,106
d: 0,661

Çözüm

Karşılaştırmayı kolaylaştırması açısından gösterimlerin kesir kısımlarının eksik basamaklarına sıfır yazalım ve alt alta yazalım.

0,610
0,160
0,106
0,661

bu verilenlere göre gösterimlerin tam kısımları eşittir. Onda birler basamaklarına bakmalıyız. 0,610 ve 0,661 sayılarının onda birler basamakları diğer ikisinden büyüktür. Hangisinin daha büyük olduğunu anlamak için yüzde birler basamaklarına bakarız buna göre 0,661 sayısı 0,610’dan daha büyüktür. Benzer şekilde 0,160 sayısı da 0,106 sayısından büyüktür. 

Buna göre büyükten küçüğe doğru sıralama 0,661 > 0,61 > 0,16 > 0,106 şeklinde olur.

ÖRNEK

Bir pazardaki bazı sebze fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir buna göre bu sebzelerin fiyatlarını büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

Fiyatların birler ve onda birler basamakları aynı olduğu için yüzde birler basamaklarına göre sıralama yaparız. Buna göre: 1,375 > 1,35 > 1,305 > 1,3

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*