Liselere Giriş Sınavı Örnek Soru Çözümleri

2017 yılı Kasım ayında TEOG sınavı kaldırılmış ve yerine liselere sınavsız geçiş ve bazı liseler için de sınavla geçiş sistemi (LGS) getirilmişti. Bu sistemin ayrıntıları ve soru dağılımı için buraya tıklayarak ilgili konumuzu inceleyebilirsiniz. MEB sınavla öğrenci alacak bu yeni sistem için örnek soruları yayınladı. 

Sözel ve sayısal bölüm olarak yayınlanan örnek sorulardan 10 tanesi de matematik sorusu. Bu sorular asal sayılar, üslü sayılar, prizmalar gibi belirli konulardan olduğu gibi matematiksel zeka ve yorumlamaya yönelik genel soru tiplerinden de oluşmakta. MEB’in yayınladığı soru kitapçığına da BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz (PDF formatında).

Aşağıda yayınlanan soruları ve çözümleri inceleyebilirsiniz.

Çözüm

Plakalardan birinin kapıdan geçememesi için en boy ya da yüksekliklerinden birinin kapının genişlik ya da yüksekliğine uymaması gerekir.

D şıkkındaki plakanın yüksekliği ve boyu kapının ne yüksekliğine ne de boyuna uyar. Her iki türlü de geçemez. Cevap D.

Çözüm

20 dan başlayarak binary kodlarının numaralarını denemeli ve 69’a ulaşmalıyız. Dikkat! binary kodları sağdan başlayarak çarpılır.

 

C) 1.2+ 0.21 + 1.22 + 0.23 + 0.24 + 0.25 + 1.26 + 0.27 = 1+0+4+0+0+0+64+0 = 69 bulunur. Cevap C.

Çözüm

Boş koltuk sayısı 110 iken ilk durumda 100<a≤120 arasında olduğundan 40 TL’liklerden satılmaya başlanır. 19 bilet alınacağından ilk 10 bilet satıldığında boş koltuk sayısı 110-10=100 olur. Böylece tabloda ikinci sırada yer alan 60<a≤100 arasındaki 60 TL’lik biletlerden satılmaya başlanır. kalan 9 bilet 60 TL’liklerden satılarak bitirilir. Böylece 19 bileti almak için 40 ve 60 liralık biletleri kullanmış oluruz. bir bilet için de en fazla 60 TL ödemiş oluruz. Cevap B.

 Çözüm

42’nin bulunmasıyla başlayalım. 42’yi bulmak için solundaki karelere ya 6×7 ya da 7×6 yazılmalıdır. 7×6 yazılırsa yukarıdan aşağıya doğru çarptığımızda 6 ile hiçbir sayıyı çarparak 14’ü elde edemeyeceğiz. Bu yüzden 42’nin soluna 6×7 olacak şekilde sayıları yerleştiririz ve aşağıda şekilde doldururuz. 

a=3×5=15

b=5×1=5 

a+b=15+5=20 bulunur. Cevap C.

 

Çözüm

3 gün katılacağına göre katılım ücreti olarak A fuarına 780 TL, B fuarına 600 TL öder. 

A) 1199 kitap durumunu inceleyelim. 1200 kitap sattığını düşünüp işlemleri kolaylaştıralım. Daha sonra 1 kitaplık fazlalığı atarız.

A fuarına katılsa: 1200×0,20=240 eder. 240-0,20=239,8 TL eder. Katılım ücretiyle birlikte 780+239,8=1019,8

B fuarına katılsa: 1200×0,25=300 eder. 300-0,25=299,75 TL eder. Katılım ücretiyle birlikte 600+299,75=899,75

Bu durumda B fuarına katılması daha ekonomik oldu. Bizden istenen A fuarının daha düşün çıkması ve onun seçilmesi.

Benzer işlemler diğer şıklar için de yapılırsa…

D) 3601 kitap durumunu inceleyelim. 3600 kitap sattığını düşünüp işlemi kolaylaştıralım ve sonunda fazladan 1 kitabı ekleyebiliriz.

A fuarına katılsa: 3600×0,20=720 eder. Katılım ücreti ve az saydığımız 1 kitapla birlikte 780+720+0,20=1500,20

B fuarına katılsa: 3600×0,25=900 eder. Katılım ücreti ve az saydığımız 1 kitapla birlikte 600+900+0,25=1500,25

Görüldüğü gibi 3601 kitap satılırsa A fuarına katılmak B fuarına katılmaktan daha ekonomik oluyor. Cevap D.

Çözüm

A şehrine giden taksi A ve B şehrine giden taksi B olsun. 1 km yol alınca bu taksilerin alacağı ücret eşit oluyor. A taksisinin açılış ücreti 4 TL ve km başı taksimetre ücreti de y, B taksinin açılış ücreti 5 TL ve km başı taksimetre ücreti de x olsun. 

A taksisi için y+4 ve B taksisi için x+5 olur. Bu iki doğrunun kesişim noktası x=1 noktası olduğuna göre x+5=y+4 denkleminde x=1 için y=2 buluruz. 

12 km gittiklerinde;

A taksisi: 12.2+4=28 TL

B taksisi 12.1+5=17 TL bulunur. Aralarındaki fark da 28-17=11 TL olur. Cevap C.

Çözüm

A) 9 defter alsa 9×1=9 TL. Defter ve çantaya 30-9=21 TL ödemeli. Fakat hiçbir durumda çanta ve kalemin fiyatı 21 TL etmez.

B) 11 defter alsa 11×1=11 TL Defter ve çantaya 30-11=19 TL ödemeli. 1 adet çanta ve 18 adet kalem alırsa 10+9=19 TL ödeyebilir. Cevap B.

Çözüm

Önce M şeklindeki parçanın alanını bulalım. Küçük dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı \( 2\sqrt { 2 } \) ve kısa kenarı \(\sqrt { 3 } \) tür.

Tamamı boyalı olan parçalardan 8 adet vardır. Birinin alanı \( 2\sqrt { 2 } x\sqrt { 3 } =2\sqrt { 6 } \) olur. 8 tanesinin alanı \( 8×2\sqrt { 6 } =16\sqrt { 6 }  \) bulunur. 

Yarısı boyalı olan 8 alan vardır, bunlar 4 tam alan yapar. Bunların alanları toplamı da \( 4×2\sqrt { 6 } =8\sqrt { 6 } \) yapar. 

Toplam \( 8\sqrt { 6 } +16\sqrt { 6 } =24\sqrt { 6 }  \) metrekare alan boyanacaktır. En az kaç tüp sorulduğundan ve her birinden kullanılmak zorunda olduğundan 5 tüp C, 2 tüp B ve 1 tüp A kullanmamız gerekir. Toplamda en az 5+2+1=8 tüp boya. Cevap C.

 Çözüm

6 ile A aralarında asalsa A yerine 5,6,7 yazılabilir. Yani ilk sayı 65, 66 veya 67 olabilir.

B ile 8 aralarında asalsa B yerine 3, 5, 7, 8, 9 yazılabilir. Yani ikinci sayı 38, 58, 78, 88 veya 98 olabilir.

6A<B8 şartını sağlayan sayılara bakalım:

–> 65<78 veya 65<88 veya 65< 98    A+B toplamları sırasıyla 12, 13 ve 14 olur.

–> 66<78  veya 66<88 veya  66<98   A+B toplamları sırasıyla 13, 14 ve 15 olur.

–> 67<78 veya  67<88 veya 67<98   A+B toplamları sırasıyla 14, 15 ve 16 olur. 

Buna göre 5 farklı A+B toplamı bulunabilir.

Çözüm

Silindir hacmi kadar su alır.

Silindirin hacmi (S) = Taban alanı x Yükseklik

S=π.r2.h

S=3.22.25=3.27 m3 su alacaktır.

1. gün:

\(\frac { 3.{ 2 }^{ 7 } }{ 3 } ={ 2 }^{ 7 } \) kullanıldı. 

3.27 – 27 = 2.27 msu kalır.

2. gün:

\(\frac { 2.{ 2 }^{ 7 } }{ 2 } ={ 2 }^{ 7 } \) kullanıldı.

2.27 – 27 = 27 m3 su kalır. Cevap D.

CEVAP ANAHTARI

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. B

8. C

9. B

10. D

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*