Çokgenlerin Çevre Uzunluğu

Çokgenlerin çevre uzunlukları temel olarak bütün kenarlarının uzunluklarının toplanması ile bulunabilir. Eğer bir çokgenin tüm kenar uzunluklarını biliyorsak çevre uzunluğunu bütün kenarlarını toplayarak buluruz. Bunun yanında bazı özel geometrik şekillerin özel çevre formülleri de olabilir. Bu konuda üçgenlerin çevre uzunluğu, karenin, dikdörtgenin çevre uzunluğu, eşkenar dörtgenin çevresi, paralelkenarın çevresi ve yamuğun çevre uzunluğunun bulunmasından bahsedeceğiz. Bu konuda çokgenlerin çevresi 5. sınıf düzeyinde anlatılacaktır.

Herhangi bir geometrik şeklin çevesini gösterirken “Ç” sembolünü kullanırız.

ÜÇGENİN ÇEVRE UZUNLUĞU

Eşkenar Üçgenin Çevresi

Üçgenin çevresi üç kenar uzunluğunun toplanmasıyla bulunur. Eğer üçgenimiz eşkenar üçgense yani tüm kenar uzunlukları eşit bir üçgense çevre uzunluğunu herhangi bir kenar uzunluğunu 3 ile çarparak da bulabiliriz.

ÖRNEK

Bir kenar uzunluğu 11 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

Bir kenarı 11 cm olan eşkenar üçgenin çevresi 11×3=33 cm olur.

İkizkenar Üçgenin Çevresi 

Karşılıklı iki kenarı eşit uzunluğa sahip diğer kenarı farklı uzunluktaki bir ikizkenar üçgenin çevresi; ikiz kenarlardan birinin uzunluğunu 2 ile çarpılıp, diğer kenar uzunluğuna eklenmesi ile bulunur.

ÖRNEK

İkiz kenarlarından birisi 14 cm, taban uzunluğu 20 cm olan bir ikizkenar üçgenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?

Çözüm:

Çeşitkenar Üçgenin Çevresi

Çeşitkenar üçgenin çevre uzunluğu üç kenarının toplamına eşittir.

ÖRNEK

Kenar uzunlukları 12 cm, 9 cm ve 17 cm olan bir üçgenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?

Çözüm:

Üçgen çeşitkenar olduğundan tüm kenarları toplarız.

12 cm + 9 cm + 17 cm = 38 cm bulunur.

KARENİN ÇEVRESİ

Kare dört kenarı birbirine eşit uzunlukta olduğundan çevresini bulurken bir kenarını 4 ile çarparız.

ÖRNEK

Bir kenarı 8 cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

DİKDÖRTGENİN ÇEVRESİ

Dikdörtgenin çevre uzunluğu; kısa kenarı ile uzun kenarının toplamının 2 katıdır.

ÖRNEK

Uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı 6 cm olan bir dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

EŞKENAR DÖRTGENİN ÇEVRESİ

Eşkenar dörtgenin çevresi; bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir.

ÖRNEK

Bir kenar uzunluğu 7 cm olan eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

PARALELKENARIN ÇEVRESİ

Paralelkenarın çevresi; uzun kenarı ile kısa kenarının toplamının 2 katıdır.

ÖRNEK

Uzun kenarı 18 cm, kısa kenarı 12 cm olan bir paralelkenarın çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

YAMUĞUN ÇEVRESİ

Yamuğun çevresi dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir.

ÖRNEK

Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen yamuğun çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*