Category Archives: Konu Anlatım |Soru Bankası

Mutlak Değer

Bu konuda tam sayılar konusu ile ilişkili bir konu olan mutlak değer konusunu ele alacağız. Mutlak değer konusunu daha iyi öğrenebilmek için tam sayılarda sıralama ve tam sayıların sayı doğrusunda gösterimi konularını öğrenmek bu konuyu öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Bir Sayının Mutlak Değeri Nedir? Bir sayının mutlak değeri demek o sayının sıfıra olan uzaklığı demektir. Sıfıra olan… Devamını Oku »

Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi

Merhaba. Rasyonel sayılar konusunun giriş bölümünü, rasyonel sayıların ondalık gösterimleri, rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma konularını daha önce göstermiştik. Bu konuda rasyonel sayılarla çarpma ve bölme kısmını göstereceğiz. Bu konuya temel oluşturacak tam sayılarla çarpma ve bölme, kesirlerle çarpma ve bölme konularının bilinmesi bu konuyu öğrenmede büyük kolaylık sağlar. Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi İki rasyonel… Devamını Oku »

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

Bu konuda daha önce sitemizde yer alan rasyonel sayılar sayılar konusunun devamı niteliğinde olan rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini göreceğiz. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma yapabilmek için tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ve kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri konularını anlamış olmanız bu konuyu öğrenmenizde etkili olacaktır.  Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi Ortak Paydalı Rasyonel… Devamını Oku »

Asal Sayılar ve Eratosten Kalburu

Bu bölümde asal sayılar nedir?, Eratosten kalburu yardımıyla asal sayılar nasıl bulunur? Bir doğal sayının asal çarpanları nasıl bulunur? sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. ASAL SAYILAR ve ERATOSTEN KALBURU  1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan sayılara asal sayılar denir.  Asal sayıları bulabilmek için adını Eratosten isimli bir matematikçiden alan Eratosten Kalburu adı verilen bir yöntem… Devamını Oku »

Kalansız Bölünebilme Kuralları

Bu konuda bölme işlemini ve bazı özelliklerini, kalansız bölünebilmeyi, bölünebilme kurallarını ve bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile  kalansız bölünebilme kurallarını göreceksiniz. Bölme İşlemi Yukarıda verilen işlem bir bölme işlemidir. Bölme işlemini oluşturan 4 eleman vardır. Bunlar bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. Yukarıdaki bölme işleminde; Bölünen: 37 Bölen: 5… Devamını Oku »

Çemberin Yay Uzunluğu

Bu konuda çemberin ve çember parçasının uzunluğunu tahmin etmeyi ve hesaplamayı, çemberin ve çember parçasının uzunluğu ile ilgili problemler çözmeyi ve kurmayı göreceksiniz.  Aşağıda r yarıçaplı bir çemberin, AOB merkez açısının gördüğü çember parçası çizilmiştir. Bu parça çemberin dörtte biri kadardır. Bu çember parçasına çeyrek çember diyoruz. Çemberin Yay Uzunluğu Çemberin yay uzunluğu; 2.π.r dir.  Çember… Devamını Oku »

Çokgenlerin Çevre Uzunluğu

Çokgenlerin çevre uzunlukları temel olarak bütün kenarlarının uzunluklarının toplanması ile bulunabilir. Eğer bir çokgenin tüm kenar uzunluklarını biliyorsak çevre uzunluğunu bütün kenarlarını toplayarak buluruz. Bunun yanında bazı özel geometrik şekillerin özel çevre formülleri de olabilir. Bu konuda üçgenlerin çevre uzunluğu, karenin, dikdörtgenin çevre uzunluğu, eşkenar dörtgenin çevresi, paralelkenarın çevresi ve yamuğun çevre uzunluğunun bulunmasından bahsedeceğiz.… Devamını Oku »

Kare ve Dikdörtgenin Alanı

Bu konuda karesel ve bölgenin ve dikdörtgensel bölgenin alanının nasıl bulunduğunu ve kare ile dikdörtgenin alanını bulma formülünü öğreneceksiniz.  Karesel Bölgenin Alanı ♦♦♦ Karesel bölgenin alanı komşu iki kenarın birbiri ile çarpılması ile bulunur. Başka bir deyişle karesel bölgenin alanı iki herhangi kenarının çarpımı ile bulunur. ÖRNEK Yukarıdaki ABCD karesinin bir kenarı 6 birim olduğuna göre… Devamını Oku »

Ortanca, Ortalama ve Tepe Değer

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri konusunun bir kısmı ortalama, ortanca ve tepe değerdir. Bunlardan ortalama, ortanca ve tepe değer merkezi eğilim ölçüsü olarak adlandırılır. Bu konuda merkezi eğilim ölçüleri anlatılacaktır. Aritmetik Ortalama (Ortalama) Bir veri grubundaki verilerin toplanıp, grubun veri sayısına bölünmesiyle bulunur. Yani A.O=  ÖRNEK 6, 16, 26, 36 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Çözüm:… Devamını Oku »