Category Archives: 7.Sınıf

Daire ve Daire Diliminin Alanı

Daire; bir çember ile çemberin iç bölgesinin bileşiminden oluşan düzlem parçasıydı. İşte bu dairenin alanı da; yarıçap uzunluğunun (r) karesi ile π sayısının çarpımıdır. Yani O merkezli r yarıçaplı bir dairenin alanı;  A=π.r2 ÖRNEK Yarıçapı 9 cm olan dairenin alanı kaç cm2 olur? (π=3) Çözüm r=9 verilmiş. Formüle göre; Alan=π.r2 olmalıydı. π=3 verildiğine göre; A=3.9.9=243 cm2 bulunur.… Devamını Oku »

Çokgenler

Çokgen kelime anlamı olarak; birbirini izleyen herhangi üç köşesi bir doğru üzerinde bulunmayan, açı oluşturacak biçimde her yandan doğru çizgilerle çevrilmiş kapalı biçim demektir. Aşağıdaki şekiller çokgen belirtmezler: Aşağıdaki şekiller ise çokgenlere örnek olarak gösterilebilir. Düzgün Çokgen Nedir? ♦ Kenar uzunlukları birbirine eşit ve aynı zamanda iç açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.… Devamını Oku »

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel ifade, içinde en az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere denir. Aşağıdaki ifadelerin her biri birer cebirsel ifadedir. x, y+3, c-5, 3m+6, ♦ Cebirsel ifadelerde kullanılan harflere de bilinmeyen veya değişken denir. Bu değişkenler sayıları temsil ederler. ♦ Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına terim, terimlerdeki sayısal… Devamını Oku »

Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi

Merhaba. Rasyonel sayılar konusunun giriş bölümünü, rasyonel sayıların ondalık gösterimleri, rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma konularını daha önce göstermiştik. Bu konuda rasyonel sayılarla çarpma ve bölme kısmını göstereceğiz. Bu konuya temel oluşturacak tam sayılarla çarpma ve bölme, kesirlerle çarpma ve bölme konularının bilinmesi bu konuyu öğrenmede büyük kolaylık sağlar. Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi İki rasyonel… Devamını Oku »

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

Bu konuda daha önce sitemizde yer alan rasyonel sayılar sayılar konusunun devamı niteliğinde olan rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini göreceğiz. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma yapabilmek için tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ve kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri konularını anlamış olmanız bu konuyu öğrenmenizde etkili olacaktır.  Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi Ortak Paydalı Rasyonel… Devamını Oku »

Çemberin Yay Uzunluğu

Bu konuda çemberin ve çember parçasının uzunluğunu tahmin etmeyi ve hesaplamayı, çemberin ve çember parçasının uzunluğu ile ilgili problemler çözmeyi ve kurmayı göreceksiniz.  Aşağıda r yarıçaplı bir çemberin, AOB merkez açısının gördüğü çember parçası çizilmiştir. Bu parça çemberin dörtte biri kadardır. Bu çember parçasına çeyrek çember diyoruz. Çemberin Yay Uzunluğu Çemberin yay uzunluğu; 2.π.r dir.  Çember… Devamını Oku »

Ortanca, Ortalama ve Tepe Değer

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri konusunun bir kısmı ortalama, ortanca ve tepe değerdir. Bunlardan ortalama, ortanca ve tepe değer merkezi eğilim ölçüsü olarak adlandırılır. Bu konuda merkezi eğilim ölçüleri anlatılacaktır. Aritmetik Ortalama (Ortalama) Bir veri grubundaki verilerin toplanıp, grubun veri sayısına bölünmesiyle bulunur. Yani A.O=  ÖRNEK 6, 16, 26, 36 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Çözüm:… Devamını Oku »

Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

Merhaba. Bu konuda Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açıların durumlarını inceledik. Paralel iki doğruyu bir kesenle kestiğimizde ortaya 8 adet açı çıkar. Bu açıların birbirlerine göre durumları sonucu bazı kavramlar ortaya çıkmıştır. Bunlar yöndeş açılar, iç ters açılar, ters açılar, dış ters ve ters açılardır. Bu konuda bunlardan bahsettik ve bu kavramları resimli anlatımlarla destekledik.

Üç Doğrunun Birbirine Göre Konumları

Üç doğru birbirine göre çeşitli durumlarda yer alabilir. Üç doğru birbirini bir noktada kesebilir, bu durumda noktadaş doğrular denir. Eğer üç doğru hiçbir noktada kesişmiyorsa bu doğrular paraleldir denir. Ya da bu üç doğru iki noktada kesişebilir. Bu durumda orta bazı açılar çıkar. Bugün konumuzda üç doğrunun oluşturduğu açıları inceleyeceğiz.