Category Archives: 6.Sınıf

Paralelkenarın Yüksekliği ve Alanı

Bu konuda paralelkenarın yüksekliğinden ve alanının bulunmasından bahsedeceğiz. Paralelkenar karşılıklı kenarları paralel ve eş olan geometrik şekillerdir.  ♦Paralelkenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir. ♦Paralelkenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Paralelkenarın Alanı Paralelkenarın alanını dikdörtgenin alan bağıntısından yararlanarak bulabiliriz.  Aşağıdaki paralelkenarda işaretli yerden keserek kesilmiş parçayı diğer ucuna eklersek bir dikdörtgen elde etmiş oluruz. Bu dikdörtgenin alanı “taban… Devamını Oku »

Üçgenin Alanı

Bu konuda üçgenin alanından bahsedeceğiz. Dik açılı üçgen, geniş açılı üçgen gibi üçgen çeşitlerinin alanlarının bulunması, yükseklik ve alan ilişkisi ile üçgenin alan formülünü vereceğiz. ÜÇGENİN ALANI Üçgensel bir bölgenin alanı taban uzunluğu ile o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Üçgenler çeşitlilik gösterse de bu üçgenlerin alanlarının bulunuş yolu aynıdır.  Dik Üçgenin Alanı Geniş… Devamını Oku »

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama ve Karşılaştırma

Bu konuda bir kesri onda birler basamağı, yüzde birler basamağı ve binde birler basamağına göre yuvarlamayı ve ondalık gösterimler arasında sıralama ve karşılaştırma yapmayı göstereceğiz.  Ondalık Gösterimleri Yuvarlama ♦Ondalık gösterimlerde yuvarlama yaparken belirli bir basamağa göre yapılır. Yuvarlanması istenen ondalık gösterimin yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 karşılaştırılır. Rakam 5’ten büyük veya 5’e eşitse bir… Devamını Oku »

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Bu konuda aritmetik ortalama ve açıklıktan bahsedeceğiz. Aritmetik ortalama ve açıklık nedir, nasıl hesaplanır. Veri analizi nasıl yapılır bahsederek, aritmetik ortalama ve açıklığın formüllerini vereceğiz. Aritmetik Ortalama Bir veri grubundaki sayıların toplamının, sayıların adedine bölünmesi ile bulunur. Aritmetik ortalama “ortalama” olarak da bilinir. ÖRNEK Bir grup öğrencinin yaşları 10, 12, 12, 14, 15, 17 ve… Devamını Oku »

Kümeler

Küme Nedir? Küme kavramı aslında matematikte tanımsız kabul edilen kavramlardan birisidir. Fakat küme kavramını, belirli nesnelerin oluşturduğu topluluk olarak ifade edebiliriz.  Küme kavramının oluşması daha doğrusu bir topluluğun küme belirtmesi bazı özellikleri sağlaması gerekir. Yani her topluluk küme oluşturmaz. 1. Herhangi bir nesnenin topluluğa ait olup olmadığı kesin bilinmelidir. 2. Topluluğu oluşturan nesneler belirgin ve… Devamını Oku »

Tam Sayılar

Sayıların önüne koyduğumuz  işaretler sayıların yönlerini belirtir. Bu işaretler “+” ve “-” işaretleridir. Bu yön belirtme durumu bir başlangıç noktasına (referans noktası) göre yapılır. Bu başlangıç noktası olarak “0 (sıfır)” alınır.  ♦♦ Referans noktası olarak aldığımız “0(sıfır)” işareti yoktur. ♦♦ Sayı doğrusunda sıfırın sağında yer alan sayılara Pozitif Tam Sayılar, sıfırın solunda yer alan sayılara… Devamını Oku »

Mutlak Değer

Bu konuda tam sayılar konusu ile ilişkili bir konu olan mutlak değer konusunu ele alacağız. Mutlak değer konusunu daha iyi öğrenebilmek için tam sayılarda sıralama ve tam sayıların sayı doğrusunda gösterimi konularını öğrenmek bu konuyu öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Bir Sayının Mutlak Değeri Nedir? Bir sayının mutlak değeri demek o sayının sıfıra olan uzaklığı demektir. Sıfıra olan… Devamını Oku »

Asal Sayılar ve Eratosten Kalburu

Bu bölümde asal sayılar nedir?, Eratosten kalburu yardımıyla asal sayılar nasıl bulunur? Bir doğal sayının asal çarpanları nasıl bulunur? sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. ASAL SAYILAR ve ERATOSTEN KALBURU  1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan sayılara asal sayılar denir.  Asal sayıları bulabilmek için adını Eratosten isimli bir matematikçiden alan Eratosten Kalburu adı verilen bir yöntem… Devamını Oku »

Kalansız Bölünebilme Kuralları

Bu konuda bölme işlemini ve bazı özelliklerini, kalansız bölünebilmeyi, bölünebilme kurallarını ve bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile  kalansız bölünebilme kurallarını göreceksiniz. Bölme İşlemi Yukarıda verilen işlem bir bölme işlemidir. Bölme işlemini oluşturan 4 eleman vardır. Bunlar bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. Yukarıdaki bölme işleminde; Bölünen: 37 Bölen: 5… Devamını Oku »