Category Archives: Konu Anlatım |Soru Bankası

Daire ve Daire Diliminin Alanı

Daire; bir çember ile çemberin iç bölgesinin bileşiminden oluşan düzlem parçasıydı. İşte bu dairenin alanı da; yarıçap uzunluğunun (r) karesi ile π sayısının çarpımıdır. Yani O merkezli r yarıçaplı bir dairenin alanı;  A=π.r2 ÖRNEK Yarıçapı 9 cm olan dairenin alanı kaç cm2 olur? (π=3) Çözüm r=9 verilmiş. Formüle göre; Alan=π.r2 olmalıydı. π=3 verildiğine göre; A=3.9.9=243 cm2 bulunur.… Devamını Oku »

Çokgenler

Çokgen kelime anlamı olarak; birbirini izleyen herhangi üç köşesi bir doğru üzerinde bulunmayan, açı oluşturacak biçimde her yandan doğru çizgilerle çevrilmiş kapalı biçim demektir. Aşağıdaki şekiller çokgen belirtmezler: Aşağıdaki şekiller ise çokgenlere örnek olarak gösterilebilir. Düzgün Çokgen Nedir? ♦ Kenar uzunlukları birbirine eşit ve aynı zamanda iç açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.… Devamını Oku »

Paralelkenarın Yüksekliği ve Alanı

Bu konuda paralelkenarın yüksekliğinden ve alanının bulunmasından bahsedeceğiz. Paralelkenar karşılıklı kenarları paralel ve eş olan geometrik şekillerdir.  ♦Paralelkenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir. ♦Paralelkenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Paralelkenarın Alanı Paralelkenarın alanını dikdörtgenin alan bağıntısından yararlanarak bulabiliriz.  Aşağıdaki paralelkenarda işaretli yerden keserek kesilmiş parçayı diğer ucuna eklersek bir dikdörtgen elde etmiş oluruz. Bu dikdörtgenin alanı “taban… Devamını Oku »

Üçgenin Alanı

Bu konuda üçgenin alanından bahsedeceğiz. Dik açılı üçgen, geniş açılı üçgen gibi üçgen çeşitlerinin alanlarının bulunması, yükseklik ve alan ilişkisi ile üçgenin alan formülünü vereceğiz. ÜÇGENİN ALANI Üçgensel bir bölgenin alanı taban uzunluğu ile o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Üçgenler çeşitlilik gösterse de bu üçgenlerin alanlarının bulunuş yolu aynıdır.  Dik Üçgenin Alanı Geniş… Devamını Oku »

Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bu konuda ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinden bahsedeceğiz. Ondalık gösterimlerle toplama ya da çıkarma işlemi yaparken virgüller ve aynı isimli basamaklar alt alta gelecek şekilde  yazılır. Toplama ya da çıkarma işlemi yapılır ve virgül yine aynı hizada kalır. Toplama ya da çıkarma işlemlerini yapmaya varsa binde birler basamağı – yüzde birler basamağı – onda… Devamını Oku »

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel ifade, içinde en az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere denir. Aşağıdaki ifadelerin her biri birer cebirsel ifadedir. x, y+3, c-5, 3m+6, ♦ Cebirsel ifadelerde kullanılan harflere de bilinmeyen veya değişken denir. Bu değişkenler sayıları temsil ederler. ♦ Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına terim, terimlerdeki sayısal… Devamını Oku »

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama ve Karşılaştırma

Bu konuda bir kesri onda birler basamağı, yüzde birler basamağı ve binde birler basamağına göre yuvarlamayı ve ondalık gösterimler arasında sıralama ve karşılaştırma yapmayı göstereceğiz.  Ondalık Gösterimleri Yuvarlama ♦Ondalık gösterimlerde yuvarlama yaparken belirli bir basamağa göre yapılır. Yuvarlanması istenen ondalık gösterimin yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 karşılaştırılır. Rakam 5’ten büyük veya 5’e eşitse bir… Devamını Oku »

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Bu konuda aritmetik ortalama ve açıklıktan bahsedeceğiz. Aritmetik ortalama ve açıklık nedir, nasıl hesaplanır. Veri analizi nasıl yapılır bahsederek, aritmetik ortalama ve açıklığın formüllerini vereceğiz. Aritmetik Ortalama Bir veri grubundaki sayıların toplamının, sayıların adedine bölünmesi ile bulunur. Aritmetik ortalama “ortalama” olarak da bilinir. ÖRNEK Bir grup öğrencinin yaşları 10, 12, 12, 14, 15, 17 ve… Devamını Oku »

Kümeler

Küme Nedir? Küme kavramı aslında matematikte tanımsız kabul edilen kavramlardan birisidir. Fakat küme kavramını, belirli nesnelerin oluşturduğu topluluk olarak ifade edebiliriz.  Küme kavramının oluşması daha doğrusu bir topluluğun küme belirtmesi bazı özellikleri sağlaması gerekir. Yani her topluluk küme oluşturmaz. 1. Herhangi bir nesnenin topluluğa ait olup olmadığı kesin bilinmelidir. 2. Topluluğu oluşturan nesneler belirgin ve… Devamını Oku »

Tam Sayılar

Sayıların önüne koyduğumuz  işaretler sayıların yönlerini belirtir. Bu işaretler “+” ve “-” işaretleridir. Bu yön belirtme durumu bir başlangıç noktasına (referans noktası) göre yapılır. Bu başlangıç noktası olarak “0 (sıfır)” alınır.  ♦♦ Referans noktası olarak aldığımız “0(sıfır)” işareti yoktur. ♦♦ Sayı doğrusunda sıfırın sağında yer alan sayılara Pozitif Tam Sayılar, sıfırın solunda yer alan sayılara… Devamını Oku »