8.Sınıf

8. Sınıf Matematik Konuları Listesi

Fraktallar

Dönüşüm Geometrisi

Yer Değiştirme

Ötelemeli Yansıma ve Yansımalı Öteleme

Tablo ve Grafikler

Histogram Oluşturma

Üslü Sayılar

Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetini Bulma

Ondalık Kesrin veya Rasyonel Sayının Kuvvetini Bulma

Üslü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Bilimsel Gösterim

Olasılık Çeşitleri

Olay Çeşitleri

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Kareköklü Sayılar

Tam Kare

Doğal Sayıların Karekökünü Bulma

Sayıların Kareköklerini Tahmin Etme

Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme

Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ondalık Kesirlerin Karekökünü Bulma

Gerçek Sayılar

Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

Standart Sapmayı Hesaplama

Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiler

Üçgende Kenar – Açı İlişkisi İlişkisi

Üçgen İnşa Etme

Üçgende Açıortay, Kenarortay, Kenar Orta Dikme ve Yükseklik

Pisagor Bağıntısı

Üçgenlerde Ölçme

Örüntüler ve İlişkiler

Aritmetik ve Geometrik Diziler

Cebirsel İfadeler

Özdeşlikler

Rasyonel Cebirsel İfadelerle İşlemler

Olası Durumları Belirleme

Kombinasyon

Denklemler

Rasyonel Cebirsel İfade İçeren Denklemler

Doğrusal Denklem Sistemleri

Üçgenler

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgenlerde Ölçme

Benzer Üçgenlerle Problem Çözme

Geometrik Cisimler

Prizmanın Elemanları

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Dik Prizmaların Yüzey Alanı

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Dik Prizmaların Hacmi

Geometrik Cisimler

Piramit Koni Küre

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Piramidin Yüzey Alanı

Koninin Yüzey Alanı

Kürenin Yüzey Alanı

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanlarını Tahmin Etme

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Dik Piramidin Hacmi

Dik Koninin Hacmi

Kürenin Hacmini Hesaplama

Geometrik Cisimlerin Hacmini Tahmin Etme

İz Düşümü

Geometrik Cisimler

Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri

Çok Yüzlü Yapılar Oluşturma

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimlerde Simetri

Denklemler

Doğrunun Eğimi

Doğrunun Eğimi ile Denklemi Arasındaki İlişki

Doğrusal Denklem Sisteminin Çözümünü Grafik Çizerek Bulma

Eşitsizlikler

Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Doğrusal Eşitsizlikler

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*