6. Sınıf Oran Konu Anlatımı

6. Sınıf konuları arasında yer alan oran ve orantı konusunu anlatacağız. Bu konuda, Çoklukları karşılaştırmada oranı kullanmayı ve farklı biçimlerde göstermeyi, parçanın diğer parçaya oranını ve parçanın bütüne oranını, aynı veya farklı birimlerde iki çokluğun birbirine oranını ve orantı anlatılacaktır..

Oran iki çokluğun karşılaştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Örneğin a ile b iki çokluk belirtsin. Bu durumda a’nın b’ye oranı \( \frac { a }{ b }  \) şeklinde gösterilir.

ÖRNEK

Bir sınıfta 12 erkek ve 8 kız olduğunu düşünelim. Bu durumda aşağıdaki yorumları yapabiliriz.

→ Sınıftaki erkeklerin sınıftaki kızlara oranı: \( \frac { 12 }{ 8 }  \)  olur.

→ Sınıftaki kızların sınıftaki erkeklere oranı: \( \frac { 8 }{ 12 }  \) dir.

→ Sınıftaki erkeklerin tüm sınıfa oranı: \( \frac { 12 }{ 20 }  \)

→ Sınıftaki kızların tüm sınıfa oranı ise: \( \frac { 8 }{ 20 }  \) bulunur.

 

♥Burada dikkate edilmesi gereken nokta bize ilk verilen bilginin paya, ikinci verilen bilginin paydaya yazılmış olmasıdır.

Oran’ın Gösterim Farklı Biçimleri

Oran çoğunlukla \( \frac { a }{ b }  \) şeklinde gösterilir. Fakat farklı gösterim şekilleri de mevcuttur. Bunlardan birisi de a:b şeklinde gösterimdir. Burada birinci çokluk ilk tarafa ikinci çokluk bölmenin yanına yazılır.

Örneğin; \( \frac { 7 }{ 4 }  \) oranı 7:4 şeklinde gösterilebilir.

ÖRNEK

oran-konu-anlatim

Yukarıdaki tabloya göre boyalı kutuların tüm kutulara oranı nedir?

Çözüm: \( \frac { BOYALI\quad KUTULARIN\quad SAYISI }{ TÜM\quad KUTULARIN\quad SAYISI } =\frac { 12 }{ 40 } \)

Birimli ve Birimsiz Oranlar

Oran bulma işleminin sonucunda bulduğumuz oran herhangi bir birime sahipse birimli oran, herhangi bir birime sahip değilse birimsiz oran deriz.

ÖRNEK

6C sınıfının mevcudu 30’dur. Bunlardan 12 tanesi kız, 18’i ise erkektir. Buna göre bu sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranını bulalım.

\( \frac { K }{ E } =\frac { 12\quad öğrenci }{ 18\quad öğrenci } =\frac { 12 }{ 18 } \)

buluruz. Burada bulduğumuz 12:18 oranı birimsizdir.

ÖRNEK

Bir kamyon 120 km’lik bir yolu 2 saatte alıyor. Buna göre kamyonun gitti yolun süreye oranını bulalım.

\( \frac { Gittiği\quad yol }{ Süre } =\frac { 120\quad km }{ 2\quad saat } =60\quad km/sa \)

Çözümde görüldüğü gibi km ve sa birimleri yok olamayacağından sonuçta oranın birimleri halen gelirler. Yani oranın birimi km/sa olur.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*